Leren-Netwerken-Investeren

Wilt u de foto's in groter formaat bekijken? Dat kan via de speciale fotopagina

Wat doet Turkije Werkt?

Turkije Werkt ontwikkelt en ondersteunt diverse activiteiten op maat voor verschillende sectoren.

Onderwijs:
1. Het organiseren van onderwijskundige studiereizen voor docenten en directieleden naar Turkije.
2. Het ondersteunen van Nederlandse en Turkse scholen in hun samenwerking.
3. Het begeleiden, coachen en adviseren van scholen, instellingen en overheden op het gebied van ouderbetrokkenheid, leerlingbegeleiding, passend onderwijs,  intercultureel onderwijs, identiteitsontwikkeling, tegengaan van schooluitval etc. 

Overheden:
1. Het adviseren,  begeleiden en coachen bij de opbouw van netwerken en het leggen en onderhouden van contacten met Turkse overheden.
2. Het organiseren en begeleiden van delegatiebezoeken en handelsmissies voor overheden aan Turkije en Nederland.

Bedrijfsleven
1. Het ondersteunen van netwerken, het leggen van contacten en het opzetten van marktoriëntaties in Turkije.
2. Het organiseren en begeleiden van handelsmissies voor het bedrijfsleven aan Turkije en Nederland.
3. Het ondersteunen van het bedrijfsleven op het gebied van werving- en selectie van personeel, interculturele communicatie, omgaan met verschillen, personeelsbeleid etc.

Particulieren:
1. Het adviseren en begeleiden van aankoop en/of verkoop van onroerend goed in Turkije. Bekijk hoe Turkije Werkt u hierbij kan ondersteunen op de speciale pagina die is gewijd aan onze bemiddelingsactiviteiten.
2. Het ondersteunen bij zaken van juridische aard, zoals rechtszaken, schadebemiddeling, erfrecht, het opsporen van ouders of andere familieleden, enzovoort.
3. Het ondersteunen bij zaken van medische aard ten aanzien van de gezondheidszorg in Turkije, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een second opinion, medisch toerisme (oogcorrecties, ooglidcorrecties of andere cosmetische operaties, tandarts etc.), of verblijf in een kuuroord of revalidatiecentrum.Studiebezoeken voor docenten en directieleden van scholen in 2018
Inschrijfformulieren
Leveringsvoorwaarden
Pdf-bestanden downloaden

Klik op de bovenstaande link om het bijbehorende Pdf-bestand te bekijken. Pdf-bestanden kunnen gelezen, gedownload en geprint worden met de gratis Acrobat Reader